NieJeNamToJedno.sk


Deti

Výzva pre prezidenta Slovenskej republiky doc. JUDr. Ivana Gašparoviča, CSc.

 

Milí priatelia, spoluobčania, rodičia, pedagógovia, deti a mládež, ktokoľvek komu NIE JE JEDNO čo sa v našej krásnej krajine deje.

Vo štvrtok 20.septembra 2012 boli v Národnej rade SR schválené dve novely, ktorými sa menia Zákon 184/2009 Z.z. o odbornom vzdelávaní a Zákon 597/2003 Z.z. o financovaní škôl a školských zariadení. Obe budú mať výrazný dopad na fungovanie a činnosť škôl aj školských zariadení. Úpravy, ktoré je možné nazvať likvidačnými, zhodne posilňujú nielen rozhodovaciu právomoc samosprávy, ale ešte jej dávajú aj voľnú ruku nad prostriedkami, ktoré boli doposiaľ určené na záujmovú a voľno-časovú činnosť v Centrách voľného času (CVČ).

Okrem iného to v prípade škôl znamená, že umožní samosprávnym krajom rozhodnúť o neotvorení prvých ročníkov aj napriek tomu, že škola splní kritériá, stanovené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Pri CVČ sa štát úplne bezdôvodne a neobhájiteľne zbavuje zodpovednosti za mimoškolskú vzdelávaciu činnosť. Už nehodlá podporovať vekové kategórie od 0 do 4 a od 15 do 30 rokov, ako tomu bolo doposiaľ. Urobí to len preto, aby doterajšie prostriedky, na nátlak ZMOSu, rozpustil medzi všetky slovenské mestá a obce, pričom väčšina z nich žiadnu záujmovú aktivitu v CVČ doteraz neposkytovala a ani neposkytuje. To platí pre viac ako 2 600 obcí, z celkové počtu viac ako 2 800. Likvidačným spôsobom klesne aj miera podielových daní, ktorou bola táto činnosť financovaná (zo 192,- € člen na približne 65,- €). Aby toho nebolo ešte málo, tak to minimum prostriedkov samosprávy obcí a miest nebudú mať viazané a nič ich nebude tieto nútiť vynakladať na záujmové vzdelávanie detí v CVČ a budú ich môcť bez kontroly použiť na čokoľvek iné. Už je len povestným posledným klincom do rakvy ten moment, že väčšina detí a mládeže už nebude môcť navštevovať doterajšie CVČ, lebo majú trvalý pobyt mimo jeho sídla. Budú tak odkázané na obmedzenú ponuku svojej samosprávy, ktorá doteraz nebola a pre málo „novopridelených“ prostriedkov ani nebude. Financie tak od 1.1.2013 poputujú od tých, ktorí záujmovú aktivitu poskytovali, k tým ktorí ju doteraz nerobili a ani poskytovať nebudú. 

Ak vám nie sú tieto zmeny ľahostajné, prosíme vás o jednoduché a časovo nenáročné vyjadrenie nesúhlasu. K platnosti hore uvedených zákonov ešte chýba podpis prezidenta Gašparoviča a aj k nemu tak budú opäť putovať prednastavené emaily s Verejnou výzvou prezidentovi SR. V prípade záujmu môžete ich obsah pokojne zmeniť podľa vašich predstáv. Ďalšími adresátmi budú premiér, minister Čaplovič, poslanci NR, ZMOS, médiá. Vyplnením mena a emailovej adresy automaticky odošlete daný text do viac ako 170 emailových schránok, čím vyjadríte svoju občiansku angažovanosť a nesúhlas s tým, čo schválila NR SR.

 

Zároveň Vás prosíme prepošlite link na túto stránku svojím priateľom, aby sme spoločne vytvorili tlak na kompetentných. Ďakujeme vám, podporujete samých seba!

4. vlna kampane začne 16.1.2013.

Počet odoslaní: 6715